Wij gaan zorgvuldig met geregistreerde gegevens zoals e-mail om. Wij verkopen geen e-mail of andere gegevens en geven niets uit handen. Registreren is puur om je aan te melden voor de nieuwsbrief en de meest relevante kortingen te zien te krijgen. Voor de administratie en verwerking van persoonsgegevens houdt Couponcode.nu zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

Bescherming van de privacy van bezoekers is belangrijk. Voor zover er op Couponcode.nu wettelijke of andersoortige regels ter zake van privacy van toepassing zijn, zullen wij deze respecteren en naleven. Gegevens uit ons klantenbestand worden onder geen enkele voorwaarde vrijgegeven aan derden.

Het meten van statistieken en bezoekersaantallen
Om het bezoek op Couponcode.nu te meten en te evalueren, worden algemene statistische bezoekersgegevens zoals bijvoorbeeld aantallen, bekeken pagina’s en gemiddelde bezoeksduur geregistreerd. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot persoonsgegevens.

Het opslaan van informatie (niet-persoonlijke aard)
Couponcode.nu kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar je naar de website gekomen bent of waarlangs je die verlaat. Ook deze informatie wordt niet beschikbaar gesteld of verkocht aan derden.

IP adressen
In geval van klachten over vermeend onwettelijk gedrag, kan het IP adres worden doorgegeven aan de bevoegde gerechtelijke instanties.
Couponcode.nu kan geen garantie geven voor het privacybeleid van de sites waarnaar gelinkt en/of doorverwezen wordt.

Privacyverklaring Couponcode.nu
1. Met deze Privacyverklaring lichten wij, Mondola Group, gevestigd te (9723 HD) Groningen, Stettinweg 22, KVK-nummer 51600390 (hierna: “Mondola Group”) jou als gebruiker van onze diensten of bezoeker van de website Couponcode.nu (hierna ook: “Gebruiker”) in over welke informatie wij verzamelen en de wijze waarop wij deze informatie verzamelen, verwerken en gebruiken. Dit doen wij in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”). Onze gegevensverwerking is in overeenstemming met artikel 27 Wbp vermeld in het register van het College bescherming persoonsgegevens.

2. Mondola Group treedt op als bemiddelaar en biedt met Couponcode.nu een platform (hierna ook: “Dienst”) waarop kortingscodes, winkelacties en productaanbiedingen (hierna ook: “Publicaties”) van derden (hierna ook: “Partners”) worden verzameld en aan jou worden aangeboden. Tevens stuurt Mondola Group nieuwsbrieven uit naar aangemelde emailadressen. Wij verwijzen je ook naar onze Algemene Voorwaarden.

Welke informatie verzamelen wij?

3. Als je je opgeeft voor de Couponcode.nu-nieuwsbrief word je e-mailadres in een bestand opgeslagen. Verder verzamelen wij IP-adressen, browserinstellingen, gegevens over besturingsprogramma’s en andere gebruikersgegevens. Tevens registreren wij gebruiksgegevens van de Publicaties bij onze Partners.

Voor welke doeleinden verzamelen wij deze informatie?

4. Je mailadres gebruiken wij uiteraard om je onze Couponcode.nu-nieuwsbrief te kunnen sturen. De overige gegevens gebruiken wij om onze diensten te kunnen verlenen, meer in het bijzonder om te kunnen bijhouden of, hoe en wanneer van onze aanbiedingen gebruik wordt gemaakt.

Overdracht van jouw gegevens

5. Gebruiksgegevens, zoals gegevens over het gebruik en de toegang tot Couponcode.nu, kunnen worden overgedragen aan ons moederbedrijf Mondola Group.

6. Jouw mailadres en de andere gebruikersgegevens worden niet aan derden overgedragen behalve in uitzonderingsgevallen: 1) bij verkoop van ons bedrijf, als we voor de overdracht jouw expliciete voorafgaande toestemming hebben verkregen; 2) wanneer de overdracht strikt noodzakelijk is bij de uitvoering van een contract met onze agenten en/of opdrachtnemers en als we bij wet verplicht zijn tot overdracht.

Cookies

7. Wij maken zowel gebruik van cookies die het gebruik van onze website mogelijk maken, als cookies waarmee we jouw websitebezoek kunnen registreren en jouw gebruik van de site kunnen bijhouden. Een uitgebreide toelichting op ons cookiebeleid vind je hier.

Andere websites

8. Via Couponcode.nu kun je worden doorgestuurt naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze websites, en ook niet aansprakelijk voor (de naleving van) de privacy verklaringen van deze websites.

Afmelden

9. Mocht je je willen afmelden van onze nieuwsbrief, dan kan dat eenvoudig door je uit te schrijven via de link die met onze nieuwsbrief wordt meegestuurd of via het mailadres dat in de nieuwsbrief wordt weergegeven.

Contact

10. Heb je vragen of opmerkingen over deze privacy verklaring, neem dan contact met ons op:

Couponcode.nu
Stettinweg 22
9723 HD, Groningen
E-mail: [email protected]
Telefoon: 050 711 5262